Afdruk

MP Turkey Turizm A.Ş.
Harbiye Mah. Asker Ocağı Cd.
Süzer Plaza Blok No: 6 İç Kapı No: 119
Şişli/İstanbul/Türkiye

Mersis: 0623038261865834

Telefoon: +90 (242) 310 11 00
e-mail: service@meetingpointturkey.com

Beperking van aansprakelijkheid

De auteur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door de gebruik van onjuiste en onvolledige informatie is principieel uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de auteur. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's te verwijderen of het gehele aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.


Auteursrecht

De inhoud van deze website, in het bijzonder de gebruikte afbeeldingen en teksten, is auteursrechtelijk beschermd en mag niet geheel of gedeeltelijk worden verspreid, gewijzigd of gekopieerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Meeting Point International GmbH. Afbeeldingen op de websites vallen gedeeltelijk onder het copyright van derden.Copyright © 2019 Meeting Point International GmbH. Alle rechten voorbehouden.


Referenties en links

Ondanks zorgvuldige controle van de inhoud, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. De exploitanten van de gelinkte pagina's zijn als enige verantwoordelijk voor hun inhoud. Alle merken en handelsmerken die op de website worden vermeld en mogelijk door derden worden beschermd, zijn behoudens de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden mag niet louter op basis van de loutere naamgeving worden getrokken.


Platform voor online geschillenbeslechting (OS-platform)

De EU-commissie beheert een platform voor de online beslechting van consumentengeschillen op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie

MPI is niet verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie en neemt evenmin deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.