Nadruk

MP Turkey Turizm A.Ş.
Harbiye Mah. Asker Ocağı Cd.
Süzer Plaza Blok No: 6 İç Kapı No: 119
Şişli/İstanbul/Türkiye

Mersis: 0623038261865834

Telefon: +90 (242) 310 11 00
e-mail: service@meetingpointturkey.com

Ograniczenie odpowiedzialności

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczonych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych użyciem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub przez korzystanie z błędnych i niekompletnych informacji jest zasadniczo wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony autora.Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące.Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do usunięcia części stron lub całą ofertę bez uprzedniego powiadomienia o zmianie, uzupełnieniu, usunięciu lub zaprzestaniu publikacji czasowo lub na stałe.


Prawa autorskie

Zawartość tej strony internetowej, w szczególności użyte obrazy i teksty, są objęte prawami autorskimi i nie mogą być rozpowszechniane, zmieniane ani kopiowane w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Meeting Point International GmbH. Obrazy zawarte na strony internetowe podlegają częściowo prawom autorskim osób trzecich.Copyright © 2019 Meeting Point International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Odniesienia i linki

Pomimo starannej kontroli treści nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Operatorzy stron, do których prowadzą linki, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie są z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz praw majątkowych odpowiedniego zarejestrowanego właściciela. Nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich wyłącznie na podstawie samego nazewnictwa.


Platforma do internetowego rozstrzygania sporów (platforma systemu operacyjnego)

Komisja UE prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Procedura rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową

MPI nie ma obowiązku uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową i nie uczestniczy również w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową.